Zahrada dětí, spolek

ZAHRADA DĚTÍ, spolek byl založen 1. 1. 2000 pod původním názvem Občanské sdružení "Zahrada dětí". Ke změně názvu došlo v závislosti se změnou legislativních předpisů 7. listopadu 2014.

Spolek zahrnuje Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33 a Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Srbská 4. Sdružuje všechny zákonné zástupce našich dětí. Spolupráce je velmi aktivní, postavená na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat. V rámci této spolupráce pořádáme společné školní a mimoškolní akce i pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím ZAHRADY DĚTÍ, spolku žádáme o poskytnutí účelových dotací (tzv. granty v oblasti školství na školní a mimoškolní akce). Tyto prostředky pomáhají ke kvalitnějšímu zajištění plánovaných akcí.

Posláním ZAHRADY DĚTÍ, spolku:

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

Členové spolku se volí na společné schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída obou mateřských škol. Zvolení zástupci následně mezi sebou volí předsedu a místopředsedu spolku.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd v MŠ Srbská:

 • třída Sluníčko - Veronika Popelková
 • třída Kuřátko - Pavla Machálková, Hana Dajdová
 • třída Květinka -Tereza Dekan, Lenka Vaňharová
 • třída Muchomůrka - Pavla Cholevová
 • třída Beruška - Markéta Zavadilová
 • personál MŠ - Antonie Knoppová

Místopředsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" budeme letos volit.

Zvolení zástupci se schází pravidelně, dle společně domluveného termínu.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd v MŠ Staňková

 • třída Beruška - Nikola Petrovská
 • třída Květinka - Kateřina Machovská, Hana Eliášová
 • třída Motýlek - Nikola Petrovská
 • třída Muchomůrka - Kateřina Vavroušková, DiS, Tereza Wolgemuth Drnovská
 • třída Ptáček - Kateřina Gardášová, Ing. Lucie Proroková
 • třída Sluníčko - Žaneta Kohoutková, Monika Magnusková

  Předsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" byla zvolena paní Kateřina Machovská.

Příspěvek do spolku ZAHRADA DĚTÍ: 

Rodiče mohou přispět do spolku částku 500,-Kč na školní rok.

Uvedená částka byla projednána výborem ZAHRADY DĚTÍ a na schůzkách v jednotlivých třídách naší MŠ v září 2020. Tato částka byla jednohlasně odsouhlasena.

Finance budou využity jako příspěvek na organizaci různých akcí pro děti, na společné akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Spolek je také nakloněn sponzorské spolupráci. Pro více informací a případnou spolupráci se obraťte na zástupkyni ředitele pro odloučené pracoviště MŠ Srbská, paní Antonii Knoppovou. Nezapomeňte, sponzorský dar si můžete odečíst od základu daně.