Provozní doba

Provozní doba MŠ

6.00 - 16.30 hod

MŠ je otevřena v době:

  • 6.00 - 8.00 hod
  • 12.15 - 13.00 hod
  • 14.45 -16.30 hod

V jinou dobu je MŠ z bezpečnostních důvodu uzamčena.

!DĚTI DO MŠ PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD!


Scházení a rozcházení dětí:

Pro letošní školní rok 2020/21 je scházecí třída Sluníčko.

Tato třída je otevřená od 6.00 hod a scházejí se zde všechny děti přivedené v době do 7.15 hod, pak si paní učitelky děti odvedou do svých tříd.

Pro rozcházení se děti přesouvají do třídy Sluníčko. Děti ze třídy Beruška přicházejí v 15.15 hod, ostatní děti v 15.45 hod.

Omlouvání dětí:

  • tel.: 596 738 073
  • tel.: 596 737 468

! DĚTI OMLOUVEJTE NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM !

Pokud dítě neomluvíte do 12.30 hod bude na další den automaticky nahlášeno ke stravování a stravné budete muset uhradit.