Přijímání dětí

Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, níže si můžete stáhnout seznamy dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání. Pro Vás je také připravená schůzka, kde se dozvíte další důležité informace.

Seznam dětí přijatých na MŠ Srbskou:

Seznam dětí přijatých na MŠ Staňkovou:

Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých na MŠ Srbskou:

Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých na MŠ Staňkovou:Přijímání dětí do mateřské školy se řídí vnitřní směrnicí k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vytvořenou na základě platných zákonů.