Přijímání dětí


Přijímání dětí do mateřské školy se řídí vnitřní směrnicí k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vytvořenou na základě platných zákonů.