Nadstandardní péče

Naše školička nabízí našim dětem i jejich rodičům mnoho aktivity, které dokážou vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Mezi tyto aktivity patří:

 • Logopedická péče
 • Saunování
 • Klub rodičů a batolat KLUBÍČKO
 • Plavání
 • Lyžařský kurz
 • Tradiční akce školy

________________________________________________________________________

Logopedická péče

Mateřská škola má vybudován systém logopedické intervence. Ten je vytvořen v těchto oblastech:

 • pravidelná depistáž
 • konzultace pro rodiče
 • specializovaná péče (logopedická třída)

Od září 2008 je ve škole zřízena logopedická třída se sníženým počtem dětí, v celkovém počtu 14 dětí. Logopedickou intervenci provádí dva speciální pedagogové, kteří spolupracují se školským logopedem ze SPC pro vady řeči.

Sauna

Přímo v prostorách školy se nachází sauna. Jedná se o klasický druh finské, dřevěné sauny. V prostorách sauny je ochlazovací bazének pro děti, sociální zařízení a odpočívárna. 

Sauna probíhá v rámci programu školy 1x týdně pro každé dítě a je součástí platby školného. Podmínkou absolvování sauny je dobrý zdravotní stav dítěte a doporučení pediatra.

Klub rodičů a batolat

Klub rodičů a batolat je určen všem rodičům s dětmi od 2 let, které ještě nenavštěvují MŠ.

Setkávání přináší dětem i rodičům mnoho výhod:

 • adaptaci dětí na prostředí mateřské školy
 • zapojení dětí do činností pod vedením pedagogů mateřské školy
 • náměty na výtvarnou, hudební a dramatickou činnost
 • výměnu zkušeností z výchovy dětí
 • předávání kontaktů na zajímavé akce pro volný čas

Rodiče společně se svými dětmi si mohou hrát s hračkami ve třídách.

Plavání

Voda pro děti znamená radost, rádi si v ní hrají, dovádějí, plavou. Plavecky kurz dětem přináší mnoho pozitivního. S vodou se seznámí, některé se naučí plavat, některé zdokonalí své plavecké schopnosti. Všechny děti si zlepší kondici a z výuky odchází s usměvavou náladu.

Plavecký kurz je přednostně určen předškoláků

Usměvavé lyžování

Výuka probíhá v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce.

 • 5 denní výjezdový kurz (pondělí - pátek)
 • 2 hod. lyžování denně
 • náplní kurzu je skupinová výuka lyžování speciálně vedená pro děti
 • cílem je osvojení lyžařských dovedností, popř. rozvoj
 • prohloubení vztahu dětí k zimě, formou zábavných her na sněhu
 • kurz je zakončen závody
 • odjez od školky a zpět zajištěn

Tradiční akce školy

 • Uspávání zvířátek
 • Vánoční focení 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční den s dárečky
 • Karneval
 • Škola v přírodě
 • Návštěva knihovny
 • Usměvavé lyžování
 • Kulturní představení v MŠ
 • Spolupráce se ZŠ Srbská
 • Spolupráce se ZŠ Sologubovova
 • Návštěva Pohodové školy
 • Zápis dětí
 • Den otevřených dveří
 • Školní výlet
 • Oslava dne dětí
 • Rozloučení s předškoláky