Informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen snížena na částku 295,- Kč.

V následujících měsících bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) vypočtena na základě délky trvání mimořádného opatření. 

Ošetřovné

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde >>>, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis:

"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". (tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE )

Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

odkaz z ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  

INFO : Uzavření provozu mateřských škol

(platí do odvolání)

Sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Kontakty na ředitele těchto školek:

  • MŠ F. Formana : tel.: 596 711 804, 777 079 918 Bc. Martina Raková,
  • MŠ Za Školou: tel.: 602 511 622 , Mgr. Věra Miklušová