Zpracování osobních údajů

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR") dovolujeme informovat o výkonu funkce pověřence.

Jmenování a výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je stanoveno na základě Smlouvy příkazní na zjištění služeb, kterou uzavřelo statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, jakožto příkazce s advokátní kanceláři Konečná & Zacha, s.r.o., se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 271 12 331.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel +420 221 990 455.

Rozsah a podmínky výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je dán obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Smlouvou.