Aktuality

Informace k zápisu do ZŠ Srbská >>>

přečtěte si pozorně...

Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen snížena na částku 295,- Kč.

V následujících měsících bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) vypočtena na základě délky trvání mimořádného opatření.  

Ošetřovné

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde >>>, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis:

"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení".  (tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE )

Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

odkaz z ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 


INFO : Uzavření provozu mateřských škol

Sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Kontakty na ředitele těchto školek:

  • MŠ F. Formana : tel.: 596 711 804777 079 918 Bc. Martina Raková,
  • MŠ Za Školou: tel.: 602 511 622 , Mgr. Věra Miklušová

Mimořádné opatření

k aktuální epidemiologické situaci

Info: Taneční kroužek

Taneční škola Carmen pokračuje s výukou on-line. Přihlášené děti do Carmen budou dostávat prostřednictvím e-mailu odkazy na výuková videa. 

Pokud Vám žádný e-mail nedojde, kontaktujte prosím TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.

Klub rodičů a batolat - dočasně zrušen

Informace pro rodiče:

Na základě vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření se ruší Klub rodičů a batolat až do odvolání.

Děkujeme za pochopení

Ukázková hodina 

V pondělí, 9. 3. 2020 se předškoláci ze třídy Beruška, Květinka a Muchomůrka šli podívat do školy. Děti z 1. třídy ZŠ Srbská si pro ně připravily ukázkovou hodinu. 

Děkujeme paní učitelce Bednářové a Olšové za čas, který nám věnovaly.

Usměvavé lyžování

V týdnu 24. - 28. 2. 2020 proběhlo "Usměvavé lyžování". Štěstí nám přálo a sníh vydržel celý týden, v pátek ho trochu ještě nasněžilo.

Děti se na lyžovačku každý den těšily a na konci týdne všechny sjely kopec. Ty, které už měly lyžařské zkušenosti, se víc zdokonalily. Všichni instruktoři byli usměvaví, trpěliví a senzační. Myslím, že si to všichni parádně užily.

Podívejte se do naší fotogalerie >>>