Aktuality

Společná fotografie 

Vážení rodiče, 

již jsou hotové třídní fotografie. Pokud se vaše dítě focení účastnilo nebo jste si fotografii objednali, prosím, přijďte si ji co nejdříve vyzvednout (nejlépe do konce týdne).

Cena:

  • 40,- kč třídní foto
  • 75,- kč individuální foto (3 ks)

Děkujeme za spolupráci

Plavání se žabičkou

Milí rodiče,

máte-li zájem, aby se vaše dítě ve školním roce 2020/2021 účastnilo plavání ve Fryčovicích - Plavání se žabičkou, je nutné co nejdříve vyplnit závaznou přihlášku. Získáte ji u paní učitelky ve vaší třídě (přednost mají předškoláci)

Cena:  950,- Kč - 10 lekcí 

Rozloučení s předškoláky 

Ve středu, 10. 6. dopoledne jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. S pasováním nám pomohl Pepíno prcek, který udělal skvělou zábavu pro všechny.

Ať se jim ve škole daří!!! 

Podívejte se do naší fotogalerie >>>

Rozhodnutí o přijetí 

Upozornění

Příchod dětí do Mateřské školy je do 8 hodin!!!
Pozdější příchod nebude možný z důvodu dezinfikování prostorů chodeb a šaten. 
Děkujeme za pochopení 

Úplata za předškolní vzdělávání - Květen

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc Květen snížena na částku 132,- Kč.

Přeplatky budou vráceny v rámci vyúčtování k 30. 6. 2020.  

Focení tříd

letos proběhne focení 28.5.2020 od 8.30hod. 

K focení zveme i děti, které do MŠ do konce školního roku nenastoupí (samozřejmě musí dodržet epidemiologické opatření). Rodiče ve stanovený čas přivedou své děti na zahradu MŠ, kde vyčkají v rozestupech na focení a po té si své dítě odvedou domů.  

Z důvodu epidemiologické situace je do konce školního roku zrušen provoz sauny a k 25.5.2020 jsou také ukončeny všechny zájmové kroužky -  keramika, judo, taneční a klub maminek.  

Děkujeme za pochopení

KERAMIKA ART DÍLKO

Milí rodiče, paní lektorka keramiky, Vám zašle zpět na Váš bankovní účet poměrnou část kurzovného s variabilním symbolem Vašeho dítěte. Dokončené a rozpracované výrobky si vyzvedněte ve vaší třídě od 25.05. do 29.05.2020. 

Děkuji za vstřícnost a spolupráci 

Dana Šusterová

JUDO

Milí rodiče, paní lektorka juda, Vám zašle zpět na Váš bankovní účet poměrnou část kurzovného s variabilním symbolem Vašeho dítěte.

Vážení a milí rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o znovuotevření našich obou mateřských škol.

Ve čtvrtek 14.05.2020 Rada ÚMOb Ostrava - Jih rozhodla svým Usnesením o znovuotevření MŠ od 25.05.2020. (viz: Usnesení Rady).

Dále Vás všechny žádám, abyste si prostudovali náš vnitřní předpis "Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020" >>> a dodržovali ho.

První den příchodu do MŠ po znovuotevření MŠ nezapomeňte prosím, odevzdat vyplněné "Čestné prohlášení". Prosím Vás o zvážení všech rizik s nástupem Vašeho dítěte do MŠ.

Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci v nouzovém režimu a za další spolupráci do konce školního roku.

Věřím, že jste si svých dětí hezky a ve zdraví užili, plnili úkolky z námětů na našich www. stránkách a měli společné pěkné dny.

Přeji Vám i dětem do dalších dnů hodně zdraví a jarního sluníčka.

S úctou
Bc. Šárka Beranová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 14.5.2020 usnesením č. 2623/RMOb-Jih/1822/47 rozhodla o otevření mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 25.5.2020

Úplata za předškolní vzdělávání - Duben

Z důvodu mimořádných opatření je částka za úplatu předškolního vzdělávání (školné) za měsíc duben nulová. Za měsíc květen bude částka vypočítána poměrnou částí, podle počtu dní. Přeplatky budou vráceny v rámci vyúčtování k 30. 6. 2020.  

Zápis dětí

do Mateřské školy Srbská 4 bude probíhat

od 02. 05. do 16. 05. 2020 pouze dálkovou formou a to:

Posílejte, prosím, až od 2. 5. 2020 a nejpozději do 16. 5. 2020!!! 

  • emailem: msstankova@seznam.cz,
  • nebo datovou schránkou: xxbkwcv,
  • nebo poštou: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava - Výškovice.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a informace k Zápisu pro školní rok 2020 - 2021 ke stažení zde >>>

Úplata za předškolní vzdělávání - Březen

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen snížena na částku 295,- Kč.

V následujících měsících bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) vypočtena na základě délky trvání mimořádného opatření.  

Ošetřovné

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde >>>, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis:

"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení".  (tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE )

Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

odkaz z ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 


INFO : Uzavření provozu mateřských škol

Sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Kontakty na ředitele těchto školek:

  • MŠ F. Formana : tel.: 596 711 804777 079 918 Bc. Martina Raková,
  • MŠ Za Školou: tel.: 602 511 622 , Mgr. Věra Miklušová

Mimořádné opatření

Info: Taneční kroužek

Taneční škola Carmen pokračuje s výukou on-line. Přihlášené děti do Carmen budou dostávat prostřednictvím e-mailu odkazy na výuková videa. 

Pokud Vám žádný e-mail nedojde, kontaktujte prosím TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.